Vård/Omsorg

Skapa guldkant i en människas vardag!

Inom äldrevården och funktionsnedsättning av olika slag kan vi ge människor en möjlighet att visuellt förflytta sig till helt andra miljöer för att kunna uppleva intressen, minnen, andra världsdelar m.m. Med VR får vi ett fantastiskt verktyg för välbefinnande.

Med vårt VR SHOWROOM kan man enkelt i en meny välja filmade/fotade 360-sekvenser som ger ett stort mervärde för människor som annars inte har möjlighet att delta i upplevelser och andra miljöer.
 

Upplev era befintliga filmer i storbild med bio-känsla!

Ett virtuellt rum med videomeny som ger starkare fokus och känsla, än ”vanlig” filmvisning på ex. dator.

 


Citat från medverkande på Ekedal i Skövde.