Utbildning

Starkare inlärningseffekt genom att göra och uppleva

Få bättre förståelse och utbildning om produkter och konstruktioner, genom att interaktivt agera med anpassade 3D-modeller.
Besök verkliga platser virtuellt och effektivare, då vikten av att utbildas i en miljö på distans kan göras utan att behöva vara fysiskt på plats. Bra både ur ett logistiskt och hållbart perspektiv.
 

Upplev era befintliga filmer i storbild med bio-känsla!

En plattform med starkare fokus och koncentration för inspiration och utbildning, än filmvisning på ex. dator.