Besöksnäring

Presentera besöksmål med en omslutande upplevelse och känsla av att vara på plats!

Förflytta betraktaren in i filmade/fotade 360-miljöer med en stark sinnesnärvaro av besöksmålen.
En perfekt teaser till att vilja se mer och besöka även i den verkliga världen.
 

Upplev era befintliga filmer i storbild med bio-känsla!

Ett virtuellt rum med videomeny som ger starkare fokus och känsla, än ”vanlig” filmvisning på ex. dator.

Se exempel: