Andreas Ekström – Med Världen Som Arbetsplats

Marknadsföring av föreläsaren som resulterade med bokningar i Indien.

Vad var uppdraget?

Marknadsföra och öka antal bokningar av föreläsaren Andreas Ekström senaste föreläsning.

Vad gjorde vi?

Andreas vardag består i att åka runt världen och prata om den digitala revolutionen. Vi hängde på en av hans resor för att försöka förstå vad föreläsningen egentligen handlar om.

Hur gick det?

Andreas säljkanaler både i Sverige och utomlands använder filmen vilket omgående resulterade i många internationella bokningar.