EWplay

Här nedan är exempel på olika mallar för våra interaktiva videospelare, framtagna för olika ändamål.
Spelarna kan anpassas profilerat grafiskt och anpassade funktioner enligt önskemål.

WCAG-VIDEO
Videospelare med tydliga ikoner för val av version av filmen, enligt WCAG’s riktlinjer för tillgänglig video på webben.

 

 

INTRODUKTION/UTBILDNING
Videospelare med inledning, info-popup och valbar meny med flera filmer.