Språkvän

VISUELLT KONCEPT

Idé & koncept, framtagande av tagline och logotype, filmning och stillbildsfotografering.

 

FILMSERIE

Budskap och värdegrunder förmedlas med hjälp befintliga Språkvänner och deras berättelser.
Filmerna används på alltifrån möten, sociala medier, hemsidor m.m. för att inspirera och ge förståelse för det positiva med att bli språkvän.