Falköping Kommun

INTEGRATIONSFILMER

En serie filmer baserat på ensamkommande barns äkta berättelser om sin situation om att hamna i ett nytt land.
Syftet är att skapa en bättre förståelse för ett medmänskligare bemötande.

 

VÄRDEGRUNDSFILMER

Filmer som används på APT-möten med syfte att ge kommunens värdeord en starkare betydelse och fungera som ett fortsatt diskussionsunderlag.

 

FALKÖPING ALPIN – MÖSSEBERGSBACKEN

Lorem ipsum dolor sit amet.

 

UTBILDNING RÖRLIG MEDIA

Löpande utbildningstillfällen med grunder i filmlära och workshops för att på en högre nivå kunna filma med mobilen och redigera filmer för egen distribution.