UTVÄRDERING & UPPFÖLJNING

Inte minst viktig är uppföljningen där vi presenterar resultat, statistik och engagemang från våra kampanjer.
Här ser vi hur väl våra mål nåddes och utvärderar vilka delar i statistiken och målgruppens beteende som är mest viktiga och relevanta att titta på utifrån kampanjens syfte.
Detta ger oss värdefull kännedom i det fortsatta arbetet, att förädla er kommunikation långsiktigt och effektfullt.