UPPSTART & ANALYS

Vi börjar med att lära känna varandra för att få bästa förståelse för respektive verksamheter, för att ni ska känna er trygga med att vi är rätt samarbetspartner och se i vilka processer vi kan hjälpa er som bäst.

Ska vi öka kännedom om varumärket? sälja fler produkter? få fler medlemmar?
Tillsammans ser vi över behov, förutsättningar och möjligheter, dels att genom att ta tillvara på redan upparbetade metoder men även utveckla strategin utifrån aktuella behov.

Vilka vill vi nå och vilka kanaler och forum vistas kunderna i?
Vi ringar in den rätta målgruppen och dess beteenden för att effektivast kommunicera på rätt sätt. Den här processen är av stor vikt då det bäddar för bättre resultat i slutmålet.