STRATEGI & PLANERING

Utifrån vår brief, behovs- och målgruppsanalys, tar vi fram tydliga kommunikations- och projektplaner, så att alla inblandade får både bra förståelse och insikt i projektet.
Vi väljer ut de plattformar och exponeringsplatser vi tror blir bäst mix för att ge bästa effekt för målgruppen, och bokar kampanjer utifrån överenskommen annonsbudget.
Vi tror i första hand på att kombinera digitala och sociala plattformar och kanaler, men kan även vara utvalda printalternativ eller nytänkande tekniska lösningar om det passar in i målbilden.