PRODUKTION & GENOMFÖRANDE

I denna fas går vi från det förberedande till det produktiva stadiet.
Beroende på hur utformningen bestämts i tidigare skede så jobbar vi här med exempelvis manus, storyboards, filmning, foto, animering, bildbearbetning m.m.
Produktionerna färdigställs i anpassade format för de kampanjer och plattformar som planerats.
Vi säkerställer att distributionen fungerar som den ska, så ni behöver inte tänka på tekniska termer och trösklar.