Falköping Kommun

VAD VAR UPPDRAGET?

Det fanns ett behov av att hitta en “medelmänsklig kommunikation”, både internt bland medarbetare och externt till medborgarna i Falköpings kommun. Att hitta ett visuellt språk och tonalitet som informerar med mer känsla än bara skrivna ord, för att förmedla de värden kommunen står för.

 

VAD GJORDE VI?

Vi har utmed vägen tillsammans med kommunens kommunikatörer, skapat en röd tråd i den visuella kommunikationen. Det har omfattat alltifrån filmer med äkta storytelling om integration, presentations- och reklamfilmer om kommunen, interna värdegrundsfilmer för APT-möten, animerad informationsfilm om planprocessen m.m.
Samarbetet har utvecklats i en strategi kring rörlig media och sociala medier, där vi också har levererat en profilanpassad play-kanal och håller i interna utbildningar för att medarbetarna enklare ska kunna producera eget rörligt material på en tillräcklig nivå i den dagliga kommunikationen.

 

HUR GICK DET?

Idag är Falköpings kommun långt framme med att skapa engagerande innehåll och distribution av rörlig media. Resultatet har blivit en starkare förståelse för kommunens värdegrund, som uppmärksammats både på lokal och nationell nivå, där trovärdighet har varit ett av nyckelorden i kommunikationen.